Kontakt do koordynatora

Ośrodek Koordynujący
Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi
Wielkopolskie Centrum Onkologii

telefon: 61 8850 729

Anna Hyża, mail: anna.hyza@wco.pl