O programie

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

 

Wielkopolska jest pierwszym województwem w kraju, w którym realizowane są bezpłatne  badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów głowy i szyi. Program powstał w oparciu o wytyczne Polskiej Grupy Badań Nowtowrów Głowy i Szyi  oraz  EHNS (European Head & Neck Society) i jest pionierskim przedsięwzięciem również na skalę Europejską.

W 2016 r. w jego ramach zrealizujemy:

Konferencje naukowe, szkolenia:

  • organizacja Konferencji naukowych
  • udział w Tygodniu profilaktyki NGiSz realizowanych w ramach EHNS


Profilaktyka pierwotna:

  • edukacja społeczeństwa na temat czynników ryzyka i objawów NGiSz
  • dystrybucja ulotek informacyjnych, plakatów itp. w środowisku medycznym oraz w grupach ryzyka NGiSz
  • emisja spotu informacyjnego nt. Programu oraz czynników ryzyka i objawów NGiSz

Profilaktyka wtórna:

  •  badania w etapie podstawowym realizowanym w 6. jednostkach: WSZ Leszno, WSZ Kalisz, WSZ Konin, Piła, WSZ Poznań, WCO Poznań
  •  badania w ramach pogłębionej diagnostyki (w tym w kierunku infekcji HPV dla wycinków z rejonu gardła środkowego)


    Program profilaktyki nowotowrów głowy i szyi sfinanowany został przez: